epidemiology

epidemiologija statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis Mokslas apie sveikatos sutrikimų ir juos lemiančių veiksnių atsiradimą bei plitimą tam tikroje ↑populiacijoje ir profilaktikos priemonių taikymo galimybes bei veiksmingumą. atitikmenys: angl. epidemiology šaltinis Pagrindinės epidemiologijos sąvokos : mokomasis žodynas / Kauno medicinos universitetas ; [sudarytojas Vilius Grabauskas ; parengė Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Abdonas Tamošiūnas, Vilius Grabauskas, Irena Misevičienė, Žemyna Milašauskienė, Žilvinas Padaiga, Linas Šumskas, Apolinaras Zaborskis, Stanislova Domarkienė, Juozas Dudzevičius]. – Kaunas : KMU Spaudos ir leidybos centro l-kla, 2001

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • epidemiology — ep i*de mi*ol o*gy, n. [Epidemy + logy.] (Med.) That branch of medicine which studies the incidence and distribution of disease in a population, and uses such information to find the causes, modes of transmission, and methods for control of… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • epidemiology — “study of epidemics,” 1873, from Gk. epidemios “epidemic” (see EPIDEMIC (Cf. epidemic)) + LOGY (Cf. logy). Related: Epidemiological; epidemiologist …   Etymology dictionary

  • epidemiology — [ep΄ə dē΄mē äl′ə jē, ep΄ədem΄ēäl′ə jē] n. [Gr epidēmios (see EPIDEMIC) + LOGY] 1. the branch of medicine that investigates the causes and control of epidemics 2. all the elements contributing to the occurrence or nonoccurrence of a disease in a… …   English World dictionary

  • Epidemiology — For the Community episode, see Epidemiology (Community). Epidemiology is the study of health event, health characteristic, or health determinant patterns in a population. It is the cornerstone method of public health research, and helps inform… …   Wikipedia

  • epidemiology — epidemiological /ep i dee mee euh loj i keuhl, dem ee /, adj. epidemiologically, adv. epidemiologist, n. /ep i dee mee ol euh jee, dem ee /, n. the branch of medicine dealing with the incidence and prevalence of disease in large populations and… …   Universalium

  • epidemiology — UK [ˌepɪdiːmɪˈɒlədʒɪ] / US [ˌepɪdɪmɪˈɑlədʒɪ] noun [uncountable] Word forms epidemiology : singular epidemiology plural epidemiologies the scientific study of infectious diseases and their causes Derived word: epidemiologist noun countable Word… …   English dictionary

  • epidemiology — The analysis of the incidence and spread of disease within populations, with the aim of establishing causality. The modern science of epidemiology is often said to have originated with John Snow s identification of a particular source of drinking …   Dictionary of sociology

  • epidemiology — noun Etymology: Late Latin epidemia + International Scientific Vocabulary logy Date: circa 1860 1. a branch of medical science that deals with the incidence, distribution, and control of disease in a population 2. the sum of the factors… …   New Collegiate Dictionary

  • epidemiology — n. [Gr. epi, upon; demos, the people; logos, discourse] A science that deals with all ecological aspects of disease including transmission, distribution, prevalence, and incidence …   Dictionary of invertebrate zoology

  • epidemiology — (epi de me ol o je) The study of the factors determining and influencing the frequency and distribution of disease, injury, and other health related events and their causes in defined human populations …   Dictionary of microbiology

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.